Traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšana, apmaiņa vai atjaunošana
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Traktortehnikas vadītāja apliecību fiziskai personai izdod gadījumos, kad tā ieguvusi tiesības ar noteiktas kategorijas traktortehniku piedalīties ceļu satiksmē un ekspluatēt traktortehniku ražošanas procesā. Lai iegūtu traktortehnikas vadītāja apliecību ar noteiktām kategorijām, klientam jānokārto eksāmeni par ceļu satiksmes noteikumiem un traktortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumiem, kā arī attiecīgai kategorijai atbilstošās traktortehnikas praktiskās vadīšanas, ekspluatēšanas darba procesā eksāmens. Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa, klientam iesniedzot iestādē apmaināmo traktortehnikas vadītāja apliecību, tiek veikta gadījumos, kad tai ir beidzies derīguma termiņš (10 gadi) vai tā ir vizuāli bojāta, tajā nav skaidri salasāmi ieraksti vai zīmogs, tai ir radušies mehāniski bojājumi, kas traucē salasīt informāciju vai atpazīt īpašnieka fotoattēlu, kā arī mainoties traktortehnikas vadītāja apliecības īpašnieka personas datiem.
Ja klients traktortehnikas vadītāja apliecību ieguvis ārvalstīs un vēlas to apmainīt pret Latvijas Republikā izdotu traktortehnikas vadītāja apliecību, pirms tam nepieciešams veikt ārvalstīs izdoto profesionālās kvalifikācijas dokumentu traktortehnikas vadīšanā izvērtēšanu, tikai pēc tam tiek pieņemts lēmums par vadītāju apliecības apmaiņu.
Traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošana tiek veikta gadījumos, kad klients nevar uzrādīt tam esošo apliecību, jo tā ir  nozaudēta, nozagta vai fiziskai personai atņemta sakarā ar normatīvo aktu prasību neievērošanu. Dati par traktortehnikas vadītājiem, tiem piešķirto kategoriju tiek reģistrēti valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma”.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas no 16. gadu vecuma
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija