Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu, kā arī tehnisko datu izmaiņu veikšanu valsts informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Pakalpojums “Traktortehnikas un tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu, kā arī tehnisko datu izmaiņu veikšana valsts informatīvajā sistēmā” tiek sniegts gadījumos, kad nepieciešams veikt traktortehnikas vai tās piekabes  īpašnieka, turētāja datu izmaiņas vai tehnisko datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma.
Klientam tiek izsniegta jauna traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecība, kurā norādīti aktuālie dati par īpašnieku vai turētāju, kā arī atbilstoši tehniskie dati.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasot pakalpojumu, klientam jānorāda iesnieguma veidlapā prasītā informācija. Aizpildīto iesniegumu klients var iesniegt klātienē. Pirms pakalpojuma sniegšanas klātienē, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Apmaksas veidi:
1. priekšapmaksa (rēķins) (banka, internetbanka, Latvijas pasts);
2. klātienē, veicot bezskaidras naudas norēķinus ar maksājumu karti (POS)  saskaņā ar noformēto rēķinu.
Gadījumos, ja nepieciešams veikt tehnisko datu salīdzināšanu, tiek piemērots pakalpojuma veids par transporta nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai, par nobrauktajiem kilometriem līdz klienta norādītajai adresei un atpakaļ uz biroju 0.67 EUR/km. Piemēram, ja traktortehnika atrodas 5km attālumā no valsts iestādes biroja, tad papildus būs jāmaksā 0.67EUR/km x 10km = 6.70 EUR.
Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā vai čekā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iestādes amatpersonai pieņemot pozitīvu lēmumu par traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu, kā arī tehnisko datu izmaiņu veikšanu valsts informācijas sistēmā, īpašniekam vai tā pilnvarotai personai tiek izsniegta traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecība ar aktuālajiem datiem. Negatīva lēmuma gadījumā klientam klātienē vai pa pastu, ierakstītā vēstulē, tiek sniegta informācija par atteikuma iemesliem datu izmaiņu neveikšanai valsts informācijas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...