Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieku īpašumtiesību maiņas pakalpojums tiek nodrošināts gadījumos, kad persona (fiziska vai juridiska) vēlas pārdot vai nodot citai personai sev piederošo traktortehniku vai tās piekabi. Īpašumtiesību maiņas process tiek uzsākts gadījumos, kad abas puses (atsavinātājs un ieguvējs) vēršas iestādē ar prasību nodrošināt īpašnieka maiņas reģistrāciju uz abpusēja iesnieguma pamata, kā arī citos gadījumos, pamatojoties uz personas iesniegto īpašuma tiesību maiņas dokumentu (līgums, akts par nodošanu īpašumā, tiesas spriedums, rēķins-uzziņa u.c.) un izsniegta jauna reģistrācijas apliecība ar jaunajiem īpašnieka datiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasot pakalpojumu, klientam jānorāda iesnieguma veidlapā prasītā informācija. Aizpildīto iesniegumu klients var iesniegt klātienē. Pirms pakalpojuma sniegšanas klātienē, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Apmaksas veidi:
1. priekšapmaksa (rēķins) (banka, internetbanka, Latvijas pasts);
2. klātienē, veicot bezskaidras naudas norēķinus ar maksājumu karti (POS) ( rēķins).
Pakalpojuma veids par transporta nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tiek piemērots par nobrauktajiem kilometriem līdz klienta norādītajai adresei un atpakaļ uz biroju 0.67 EUR/km. Piemēram, ja traktortehnika atrodas 5km attālumā no valsts iestādes biroja, tad papildus būs jāmaksā 0.67EUR/km x 10km = 6.70 EUR.
Pakalpojuma gala cenā iekļauj pakalpojumu veidu par norēķinu nodrošinājumu valsts funkciju veikšanai tikai tajos gadījumos, kad klients apmaksā rēķinā vai čekā norādītos pakalpojumus, izmantojot norēķinu karti. Savukārt, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, klientam veicot norēķinus bankā, internetbankā vai Latvijas pastā, samaksa par norēķinu nodrošinājumu netiek piemērota.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iestādes amatpersonai pieņemot pozitīvu lēmumu par traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrāciju, jaunajam īpašniekam vai tā pilnvarotai personai tiek izsniegta traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecība. Negatīva lēmuma gadījumā klientam klātienē vai pa pastu, ierakstītā vēstulē, tiek sniegta informācija par atteikuma iemesliem traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka maiņas reģistrācijai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Kuldīgā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Liepājā
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Saldū
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Talsos
Tehniskās uzraudzības departamenta Kurzemes reģiona nodaļa Ventspilī
Parādīt visus...