Latvijas Nacionālā arhīva izziņas sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais arhīvs
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros klients var pasūtīt un saņemts arhīva izziņu. Arhīva izziņa ir arhīvā sagatavots un apliecināts dokuments, kurā izklāstīta arhīva dokumentos esošā informācija par kādu faktu, notikumu vai personu ar norādi uz informācijas meklējumdatiem. Arhīvā var pieprasīt informāciju par par darba gaitām, mācībām, dienestu bruņotajos spēkos, par nekustama un kustama īpašuma piederību, apsaimniekošanu, atsavināšanu, nacionalizāciju, par civilstāvokli: dzimšanas, laulību, miršanas reģistrāciju (no ierakstiem baznīcu grāmatās līdz 1909. gadam ieskaitot), par pilsonību, tautību u.c. jautājumiem
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Izziņu sagatvo mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu klātienē jebkurā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai pa e-pastu, kā arī izmantojot Latvijas Nacionālā arhīva portālu www.arhivi.gov.lv un e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara izziņas saņemšanai. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu ar pievienotu laika zīmogu. Pieprasot e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties portālā, izmantojot portālā piedāvātos autentifikācijas veidus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Latvijas Nacionālā arhīva portāls
Klātiene
Alūksnes Zonālais valsts arhīvs
Cēsu zonālais valsts arhīvs
Cēsu zonālā valsts arhīva Madonas glabātava
Daugavpils zonālais valsts arhīvs
Jelgavas zonālais valsts arhīvis
Parādīt visus...
Pasts Latvijas Nacionālā arhīva adrese
Adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Latvijas Nacionālā arhīvs
4. solis / Maksājuma noteikšana
Arhīva izziņas sagatavošanu ir maksas pakalpojums. Samaksas lielums ir atkarīgs no izziņas sagatavošanai izmantoto dokumentu skaita.
Arhīvs sagatavo un nosūta pieprasītājam rēķinu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Sagatavotās atbildes piegāde pieprasītājam
Sagatavoto atbildi uz pieprasījumu izsniedz klientam LNA vai nosūta uz e-pastu, vai ievieto portālā
Maksājumi: Skatīt maksājumus