Jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņas, zvejas kuģu iegādes, jaunu zvejas kuģu būves un citu kuģu pārbūves par zvejas kuģiem saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, dalībvalstīm ir paredzēti zvejas flotes kopējās dzinēju jaudas un kopējās tonnāžas references līmeņi, kas Latvijai ir jāievēro. Latvijas zvejnieku  ir pienākums saskaņot ar Zemkopības ministriju zvejas kuģa dzinēja nomaiņu, zvejas kuģu iegādi, jaunu zvejas kuģu būvi un citu kuģu pārbūvi par zvejas kuģiem, ņemot vērā konkrētā zvejas kuģa dzinēja jaudu un tonnāžu (izņemot pašpatēriņa zvejā izmantotos zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 10 m).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zvejnieki un personas, kuras vēlas veikt zvejas kuģa dzinēja nomaiņu, zvejas kuģu iegādi, jaunu zvejas kuģu būvi un citu kuģu pārbūvi par zvejas kuģiem (izņemot pašpatēriņa zvejā izmantotos zvejas kuģus, kuru garums ir mazāks par 10 m).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par saskaņojumu vai saskaņojuma atteikumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses, viena mēneša laikā no dienas, kad tas stājies spēkā.
Atgādinājums
Ja iesniegums būs anonīms, tas netiks izskatīts.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Zivsaimniecība un medniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Zemkopības ministrija
Kontaktinformācija: Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Tālrunis: 67027660
E-pasts: pasts@zm.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.29.