Zvejas kvotu nodošanas, pieņemšanas vai apmaiņas saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Nozvejas apjoma limitu, kas iedalīts rūpnieciskās zvejas tiesīu nomniekam zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī (izņemot jūras piekrasti), var manīt pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku savstarpēju vienošanos par zvejas limita apmaiņu vai nodošanu otram nomniekam, pēc tam, kad šāda vienošanās iesniegta Zemkopības ministrijā un protokolā izdarīti attiecīgi grozījumi.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komerczvejnieki, rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sagatavo attiecīgu lēmumu un nepieciešamos grozījumus rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses, viena mēneša laikā no dienas, kad tas stājies spēkā.

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 0; 2004.02.01.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 0; 2008.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Zivsaimniecība un medniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Zemkopības ministrija
Kontaktinformācija: Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Tālrunis: 67027660
E-pasts: pasts@zm.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.29.