Papildu pilnvarojuma (īpašās atļaujas) izsniegšana attiecīgu zivju sugu zvejai
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir 10 m  vai lielāks (mencu zvejā 8 m), attiecīgās zivju sugas zvejai Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča ūdeņos ir ir jāsaņem papildu pilnvarojums (īpaša atļauja), ko, pamatojoties uz zvejas tiesību nomas līguma ikgadējā protokolā noteiktiem zvejas limitiem un zvejai apstiprināto kuģu sarakstu, izsniedz Zemkopības ministrija.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercdarbībai zvejniecībā licencēti uzņēmēji.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1