Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Brīvprātīgi valsts sociālajai apdrošināšanai var pievienoties 15 gadu vecumu sasniegušās personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.
Persona, kura nav pakļauta obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā un kurai nav piešķirta valsts vecuma pensija, brīvprātīgi var pievienoties pensiju apdrošināšanai. Brīvprātīgi pievienoties pensiju, invaliditātes, maternitātes, slimības, vecāku apdrošināšanai var pašnodarbinātā laulātais, kurš nav pakļauts obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā un nav sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram nav piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi).
Ja persona maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tad papildus brīvprātīgi var pievienoties pensiju apdrošināšanai
Ja persona ir mikrouzņēmuma darbinieks, tad papildus brīvprātīgi var pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai atbilstoši sava darba ņēmēja apdrošināšanas statusam noteiktajiem apdrošināšanas veidiem.
Mikrouzņēmuma darbinieks vai sezonas laukstrādnieks var brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, ja vienlaikus neatrodas darba attiecībās pie cita darba devēja.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrēšanu VSAA veic 10 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija