Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Brīvprātīgi valsts sociālajai apdrošināšanai var pievienoties 15 gadu vecumu sasniegušās personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā.
Persona, kura nav pakļauta obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā un kurai nav piešķirta valsts vecuma pensija, brīvprātīgi var pievienoties pensiju apdrošināšanai. Brīvprātīgi pievienoties pensiju, invaliditātes, maternitātes, slimības, vecāku apdrošināšanai var pašnodarbinātā laulātais, kurš nav pakļauts obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā un nav sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram nav piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi).
Ja persona maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, tad papildus brīvprātīgi var pievienoties pensiju apdrošināšanai
Ja persona ir mikrouzņēmuma darbinieks, tad papildus brīvprātīgi var pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai atbilstoši sava darba ņēmēja apdrošināšanas statusam noteiktajiem apdrošināšanas veidiem.
Mikrouzņēmuma darbinieks vai sezonas laukstrādnieks var brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, ja vienlaikus neatrodas darba attiecībās pie cita darba devēja.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Brīvprātīgi apdrošināto personu reģistrēšanu VSAA veic 10 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram. VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Mikrouzņēmuma darbinieks var veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kas nepārsniedz Mikrouzņēmuma nodokļa likumā noteikto ierobežojumu.
Brīdinājums
Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.
Normatīvie akti
Par valsts sociālo apdrošināšanu
(Saeima; likumi; 1998.01.01.)
Mikrouzņēmumu nodokļa likums
(Saeima; likumi; 2010.09.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis:
E-pasts: vsaa@vsaa.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.12.