Mūža pensijas apdrošināšanas polises iegāde, izmantojot valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) kapitālu
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieks, sasniedzot vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai vēlāk, valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu var izmantot mūža pensijas polises iegādei. Ja shēmas dalībnieks ir noslēdzis mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību, kura noteiktā kārtībā ir licencēta un piedāvā mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus shēmas dalībniekiem, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona - valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu apdrošināšanas sabiedrībai VSAA veic 10 darba dienu laikā pēc tam, kad mūža pensijas apdrošināšanas līgums ar apdrošināšanas sabiedrību kļuvis neapstrīdams.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda VSAA adresēts noteiktas formas iesniegums.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniedzams dokuments Iesniegums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu (izvēle: mūža pensijas polises iegādei). Nepieciešams pakalpojuma solī 1.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Paziņojumu par valsts fondēto pensiju shēmas kapitāla izmaksas iespējām persona saņem uz deklarētās dzīvesvietas adresi un par mūža pensijas apdrošināšanas prēmijas pārskaitīšanu persona var saņemt klātienē vai uz deklarētās dzīvesvietas adresi.
Paziņojuma saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...