Mūža pensijas apdrošināšanas polises iegāde, izmantojot valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) kapitālu
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieks, sasniedzot vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai vēlāk, valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu var izmantot mūža pensijas polises iegādei. Ja shēmas dalībnieks ir noslēdzis mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību, kura noteiktā kārtībā ir licencēta un piedāvā mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus shēmas dalībniekiem, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona - valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu apdrošināšanas sabiedrībai VSAA veic 10 darba dienu laikā pēc tam, kad mūža pensijas apdrošināšanas līgums ar apdrošināšanas sabiedrību kļuvis neapstrīdams.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments