Informācija par pensijas, pabalsta, atlīdzības saņēmēja atrašanos VSAA uzskaitē
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina personai iespēju iegūt izziņu par atrašanos VSAA uzskaitē kā VSAA piešķirtās pensijas, pabalsta vai atlīdzības saņēmējam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Informāciju klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu ne vēlāk kā 15 dienu laikā, ja informācijas sagatavošanai nav nepieciešama papildu apstrāde, vai 30 dienu laikā, ja informācijas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja iestādes sniegtā izziņa nav pareiza, var vērsties VSAA ar iesniegumu par pareizas izziņas izdošanu. Ja VSAA iesniedzēja lūgumu neapmierina, tad izziņu var apstrīdēt un pārsūdzēt kā administratīvo aktu, iesniedzot VSAA direktoram adresētu iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 2018.07.05.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.31.