Atļaujas un sertifikāta saņemšana starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Lai veiktu komerciālas darbības ar 1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām pielikumos iekļautajiem apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem, no tiem iegūtiem produktiem, to pārvietošanu pār robežām vai Eiropas Savienības robežās u.c. darbības, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas attiecīgo īpatņu importam, eksportam un ievešanai no jūras (jeb - CITES atļauja) vai sertifikātus attiecīgo īpatņu reeksportam (jeb – CITES sertifikāts).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Viena mēneša laikā, iesniedzot Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoram
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Dabas aizsardzības pārvalde
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: +371 67509545
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.17.