Informatīvās dienas NVA klientiem
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē Informatīvās dienas bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riska pakļautām personām (klientiem), lai sniegtu informāciju par pieejamo pakalpojumu klāstu un informatīvu atbalstu darba meklēšanā. Informatīvās dienas notiek visās 25 NVA filiālēs vismaz reizi nedēļā.

NVA Informatīvajās dienās ir iespēja saņemt informāciju no citām valsts un nevalstiskajām organizācijām, jo NVA aicina piedalīties pārstāvjus no Valsts darba inspekcijas, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts izglītības attīstības aģentūras, nevalstiskajām organizācijām, kā arī darba devējus u.c.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē  https://www.nva.gov.lv/lv/informativas-dienas
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu. Ar informatīvo dienu grafiku klients var iepazīties elektroniski NVA tīmekļa vietnē konkrētās filiāles sadaļā “Apmācības”.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums
(Saeima; likumi; 4; 2002.07.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Vispārēji nodarbinātības jautājumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.09.04.