Algoti pagaidu sabiedriskie darbi (APSD)
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Pagaidu darbi ir darba iemaņu iegūšana un uzturēšana pašvaldību izveidotajās pagaidu darbu vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai.
Pasākuma mērķis ir sniegt iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas un veicināt jūsu aktivitāti sabiedrības labā. Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks ik mēnesi saņem atlīdzību 200,00 euro apmērā.

Kas var piedalīties pasākumā?
Piedalieties, savā NVA filiālē paziņojot par vēlmi iesaistīties pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, ja esat reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)  kā bezdarbnieks un, ja:
• nesaņemat bezdarbnieka pabalstu;
• vismaz 6 mēnešus esat reģistrējies NVA;
• esat reģistrēts bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus neesat strādājis (neesat uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").

Iesaistes ilgums:
• Bezdarbnieks tiek nodarbināts secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk kā četrus mēnešus 12 mēnešu periodā, vai ne vairāk kā sešus mēnešus, ja pasākumā iesaista bezdarbnieku, kas sasniedzis 60 gadu vecumu, pasākumā bezdarbnieks var iesaistīties arī atkārtoti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
NVA reģistrēts bezdarbnieks, kurš nesaņem bezdarbnieka pabalstu, 12 mēnešus nav strādājis vai bezdarbnieku uzskaitē ir ilgāk par 6 mēnešiem.
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana notiek klātienē, savā NVA filiālē piesakot vēlmi iesaistīties pasākumā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...