Profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības ieguve
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk – Aģentūra) dod iespēju Bezdarbniekiem saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:

1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;

2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības ieguvi bezdarbniekiem organizē un finansē Aģentūra. Bezdarbniekam apmācību laikā tiek nodrošināta stiendija 5.00 euro apmērā par katru mācību dienu. Ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas, bezdarbnieks Aģentūras filiālē var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.
Macību programmu izmaksas, bezdarbnieku stipendijas un mobilitātes pabalsta piešķirānas un izmaksas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Ar sīkāku pasākuma aprakstu, nepieciešamo dokumentāciju var iepazīsties mūsu mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā Klientiem > BEZDARBNIEKIEM UN DARBA MEKLĒTĀJIEM > Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas bezdarbniekiem ar kuponu metodi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Aģentūrā reģistrēts bezdarbnieks:
1. bez profesionālās kvalifikācijas
2. kura profesionālā kvalifikācija vai pieredze nav pieprasīta darba tirgū
3. kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst profesijai noteiktajām prasībām
4. kurš zaudējis profesionālās prasmes
Termiņš:
1 darba dienas laikā pēc pieteikuma,veic bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu. Rindas virzībai var sekot līdzi elektroniski www.nva.gov.lv filiāles sadaļā “Apmācības”.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Informatīvs dokuments