Personas sūdzības, iesnieguma un priekšlikuma par veselības nozari izskatīšana un atbildes sniegšana uz tiem
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
1) Izskata iesniegumus un sūdzības medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes jautājumos, sniedz atzinumu par personai veiktās medicīniskās aprūpes vai pārējās darbspējas ekspertīzes kvalitāti.
2) Izskata iesniegumus par valsts garantēto medicīnisko pakalpojumu pieejamību ārstniecības iestādēs un to darba organizāciju, valsts kompensējamiem medikamentiem.
3) Izskata personu ierosinājumus, priekšlikumus un sūdzības, kas attiecas uz farmācijas kontroles jomu.
4) Izskata iesniegumus, sūdzības ķīmisko vielu, ķīmisko produktu tirdzniecībā un kosmētikas līdzekļu drošuma jomā.
5) Izskata fizisko un juridisko personu sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus epidemioloģiskās drošības un vides higiēnas jomā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums VI.
Elektroniskiem (pa e-pastu nosūtītiem) dokumentiem no fiziskajām un juridiskajām personām jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, kam ir pievienots laika zīmogs. Iesniegumi jānosūta uz e-pasta adresi: vi@vi.gov.lv. Veselības inspekcija nevar izskatīt pa e-pastu nosūtītos iesniegumus, kas vienkārši pievienoti kā pielikumi. Ja iesniegums ir bez elektroniska paraksta, iesniedzējam tomēr jānodrošina iesnieguma parakstīšana (papildus parakstīts iesniegums jānosūta pa pastu vai jāierodas Veselības inspekcijā). Iesniegumus Veselības inspekcijai var iesniegt arī personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012.
Portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Iesniegums Veselības inspekcijai".
Atbilde tiks nosūtīta e-pakalpojumā norādītājā atbildes saņemšanas veidā.
Nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums vai sūdzība, izteikta rakstiski.
Sīkāku informāciju skatīt www.vi.gov.lv sadaļā PAKALPOJUMI.

Uzziņu tālruņu numuri:
67221244 - veselības aprūpes kvalitāte; 67081611 - valsts garantēto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un apmaksa; 67367811 - zaļu kontrole;
67507991 - kosmētikas līdzekļi, ķīmiskās vielas un maisījumi; 67507993 - medicīnas ierīces; 67819685 - uzraudzība, iesniegumu un sūdzību izskatīšana(Rīgas reģions);
64281752 – uzraudzība, sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu izskatīšana(Vidzeme); 63083193 – uzraudzība, sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu izskatīšana(Zemgale);
63323799 - uzziņas Kurzeme; 65429529 - uzziņas Latgale; 63323799 - uzziņas Kurzeme.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Bauskā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Dobelē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Aizkrauklē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Bauskā
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Dobelē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Gulbenē
Apmeklētāju pieņemšanas vieta Jēkabpilī
Parādīt visus...