Daugavpils pilsētas pašvaldības nedzīvojamo telpu iznomāšana
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas iegūt nomas tiesības uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošām nedzīvojamām telpām (ēkām) vai pagarināt nomas līguma termiņu, iesniedz Daugavpils pilsētas domē iesniegumu. Nedzīvojamo telpu nomas tiesības tiek noteiktas izsolē saskaņā ar izsoles noteikumos ietverto izsoles kārtību un procedūru, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumus. Informācija par nomai piedāvātajām nedzīvojamām telpām tiek publicēta internetā Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Īpašumi → Neapdzīvojamo telpu noma → Izsoles”. Pēc izsoles nomas tiesību ieguvējs paraksta nomas līgumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Nedzīvojamo telpu iznomāšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Fiziskai personai:
1) izsoles pieteikumu;
2) notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu nomas objekta nomas tiesību izsolē, ja personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties nomas objekta nomas tiesību izsolē.
Juridiskai personai:
1) izsoles pieteikumu;
2) pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai nav paraksta tiesību.
Latvijā nereģistrēta juridiskā persona:
1) izsoles pieteikumu;
2) starptautiskajos līgumos noteiktā kārtībā ārvalstī vai Latvijā izsniegtus apliecinātus komersanta reģistrācijas dokumentus;
3) pilnvaru personai, kura pārstāvēs juridisko personu izsolē.
Personai, kura iesniedz dokumentus dalībai izsolē, jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu vai vadītāja apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Daugavpils pilsētas dome
Klātiene Īpašuma pārvaldīšanas departaments Nekustamā īpašuma nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404354; 65404348
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 65404344; 65404399