E-pakalpojums "Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs"
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
E-pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura iekļauta Vēlētāju reģistrā:
1) reģistrēt pieteikumu balsošanai pa pastu Eiropas Parlamenta vēlēšanās (vēlēšanu procedūras), ja persona ir reģistrēta kādā vēlēšanu iecirknī vai arī, ja personai Vēlētāju reģistrā reģistrētā dzīvesvietas adrese, vēlētāju saraksta izveidošanas brīdī, ir bijusi norādīta ārvalstī. Izmantojot šo e-pakalpojumu, pieteikumu balsošanai pa pastu var reģistrēt ne vēlāk kā 27 dienas pirms vēlēšanām;
2) noskaidrot adresi, uz kuru sūtāmi dokumenti balsošanai pa pastu, ja persona ir reģistrējusies balsošanai pa pastu Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, vai izmantojot šo e-pakalpojumu.
Pieteikumā vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un adresi ārvalstī, uz kuru nosūtāmi balsošanas materiāli (iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, ciems, pasta indekss, valsts, e-pasta adrese, ja tāda ir). E-pakalpojumā iegūtajām ziņām ir informatīvs raksturs un tas darbojas no  70 dienas pirms vēlēšanām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā sasniedzis 18 gadu vecumu un kura dzīvesvietas adrese, vēlētāju sarakstu izveidošanas brīdī, Iedzīvotāju reģistrā ir norādīta ārvalstī.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
E-pakalpojums tiek apstrādāts uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieteikšana
Pakalpojums pieejams no 70 dienas pirms vēlēšanām, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
Autentifikācija ar internetbanku pieejama "Swedbank", "SEB banka", "Citadele banka", "Norvik banka", "Nordea banka", "DNB banka", "Rietumu banka", "MTB banka" un "PrivatBank" internetbankas lietotājiem.
Lai autentificētos ar personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, nepieciešama attiecīgā karte un viedkartes nolasīšanas iekārta.
Pēc darba beigšanas ar pakalpojumu, nepieciešams pilnībā aizvērt pārlūkprogrammu, lai citai personai nerastos iespēja nesankcionēti izmantot Jums izsniegto autentifikācijas sertifikātu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildi personai Centrālā vēlēšanu komisija nosūta pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus