Dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu pēc individuāla pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Sagatavot apliecinātu kopiju no arhīva par Lauksaimniecības datu centra  rīcībā esošajiem dokumentiem (ganāmpulka kartītes, novietnes kartītes u.c. oriģinālu dokumentu kopijas, t.sk. apliecinātas izdrukas no LDC datu bāzes).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
1.Fiziska persona- ganāmpulka īpašnieks;
2.Juridiska persona- ganāmpulka īpašnieks;                                          
3.Uz pilnvaras pamata jebkura, ganāmpulka īpašnieka pilnvarota, persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pēc apmaksas saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Dokumentu kopijas pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Dokumentu kopijas pieprasīšana
Normatīvie akti:
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Atvieglojumi:
Nav
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pakalpojums tiek izpildīts tikai pēc maksājuma saņemšanas iestādes kontā.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Izziņu sagatavošana
Dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu, ja dokuments iesniegts papīra dokumenta formā Gabali 4,27 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Iestādes pakalpojumu cenrādis