Dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu pēc individuāla pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Sagatavot apliecinātu kopiju no arhīva par Lauksaimniecības datu centra  rīcībā esošajiem dokumentiem (ganāmpulka kartītes, novietnes kartītes u.c. oriģinālu dokumentu kopijas, t.sk. apliecinātas izdrukas no LDC datu bāzes).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
1.Fiziska persona- ganāmpulka īpašnieks;
2.Juridiska persona- ganāmpulka īpašnieks;                                          
3.Uz pilnvaras pamata jebkura, ganāmpulka īpašnieka pilnvarota, persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Pēc apmaksas saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums brīvā formā ( Veidlapa Nr. 1)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1