Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos atbilstoši ganāmpulka īpašnieka norādītajai informācijai.   Adreses vai kontaktpersonas maiņa.  
Ja ganāmpulka īpašnieks ir miris, jāiesniedz  pilnvarojums pārstāvēt mantojumu un rīkoties ar mantojuma masā ietilpstošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem un saražoto produkciju. Pilnvarojums  ir izdots vai apstiprināts notariāli vai bāriņtiesā, vai ar tiesas nolēmumu.
Ganāmpulka datu  izmaiņu reģistrēšanu  Ganāmpulku reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem.
!!!! Maksa netiek piemērota, ja ganāmpulks tiek likvidēts vai ir  mainīta informācija par saziņas kanāliem (telefons ; e-pasts).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
1. fiziska persona - ganāmpulka īpašnieks;
2. juridiska persona - ganāmpulka īpašnieks;
3. uz pilnvaras pamata jebkura, ganāmpulka īpašnieka pilnvarota persona;                        
4. fiziska persona - ganāmpulka pārvaldnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Ja pārmaiņas  Ganāmpulka datos  tiek iesniegtas elektroniskā dokumenta vai papīra dokumenta formā, Datu centrs pēc iesniegto dokumentu pārbaudes un  pēc  maksājuma  saņemšanas LDC kontā reģistrē  informāciju  elektroniskajā datubāzē. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Aizpildīta Ganāmpulka kartīte
1. Ganāmpulka kartīte ar atzīmi  "Pārmaiņas", norādot nepieciešamo.
- Ja  ganāmpulka īpašnieks (fiziska persona) ir miris.
1.  Ganāmpulka kartīte ar atzīmi  "Pārmaiņas", norādot nepieciešamo.
2. Pilnvarojums pārstāvēt mantojumu un rīkoties ar mantojuma masā ietilpstošajiem lauksaimniecības dzīvniekiem un saražoto produkciju, kas izdots vai apstiprināts notariāli, bāriņtiesā vai ar tiesas lēmumu;
3. Maksājums jāveic  pēc rēķina saņemšanas.
4. Pārmaiņas ganāmpulka datos  var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)  sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Ganāmpulka datu izmaiņas Ganāmpulku reģistrā
Pasts Ganāmpulku datu izmaiņas Ganāmpulku reģistrā
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss: 67027006
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka datos
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus