Kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt kadastra informācijas telpiskos datus par kadastra objektu:
- Kadastra informācija par zemes vienību, kas savietota ar augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju;
- Kadastra informācija par zemes vienību, kas savietota ortofoto karti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu Jums ir jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums, kurā norādīta kāda informācija nepieciešama, kā arī jānorāda pakalpojuma saņemšanas veids.

Pakalpojumu var pasūtīt:
1. ar e-pasta starpniecību, nosūtot elektronisku iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) elektroniskā pasta adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.

2. klātienē jebkurā VZD KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karti);

3. pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis