Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu
Izvēlētā organizācija: VALSTS ZEMES DIENESTS
Īss apraksts:
Tipveida informāciju sagatavo no aktuālajiem Kadastra teksta datiem, kas satur  būtiskākos un pieprasītākos nekustamo īpašumu, zemes vienību, būvi vai telpu grupu raksturojošos parametrus.

Izmantojot e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv, ir iespēja tiešsaistē saņemt kadastra informāciju (elektroniski bez paraksta vai elektroniski ar eZīmogu) uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas vai pasūtīt kadastra informācijas sagatavošanu papīra dokumentu veidā (ar parakstu), norādot vēlamo dokumenta saņemšanas veidu.
Savukārt, ja pieprasījumu par pakalpojumu iesniegsiet VZD klientu apkalpošanas centrā, tad pieprasītā informācija tiks sagatavota pēc pasūtījuma reģistrācijas un apmaksas veikšanas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tipveida kadastra informāciju par jebkuru Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu var pasūtīt un saņemt jebkura juridiska un fiziska persona.
Termiņš:
11 darba dienas vai nekavējoties saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojuma saņemšanai, nepieciešams autentificēties ar Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem – internetbanku, e-parakstu, e-ID – vai autorizēties ar piešķirto lietotājvārdu un paroli.

Portālā kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Saņemt kadastra datus", personai ir pieejami šādi e-pakalpojumi tipveida informācijai par kadastra objektu saņemšanai:
- Tipveida informācija par nekustamā īpašuma vērtību (fiziskām personām-  vārds, uzvārds, personas kods, kā arī deklarētā adrese izdrukas sadaļā "Informācija par nekustamā īpašuma piederību" netiek norādīti);
- Tipveida informācija par nekustamajam īpašumam reģistrētajām atzīmēm;
- Tipveida informācija par zemes vienības kadastrālo vērtību*;
- Tipveida informācija par zemes vienības daļu;
- Tipveida informācija par būves kadastrālo vērtību;
- Tipveida informācija par būvi (pamatdati);
- Tipveida informācija par telpu grupu.

* Vēršam uzmanību, ka portāla kadastrs.lv e-pakalpojumā "Tipveida informācija par zemes vienības kadastrālo vērtību" tiešsaistē pieejamā tipveida informācija „Kadastra informācija par zemes vienību (vērtība)" (elektroniski bez paraksta vai elektroniski ar eZīmogu) satur informācijas bloku “Informācija no zemes vienības pamatdatiem”, kurā nav iekļauta informācija par zemes vienības platības sadalījumu pa lietošanas veidiem, zemes vienības valdošo LIZ kvalitātes novērtējumu ballēs un jaunaudzes platību.  Šos datus (pilnu informācijas bloku “Zemes vienības pamatdati”) Jūs variet saņemt jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā klātienē.

Pasūtot jebkuru no tipveida informācijas e-pakalpojumiem, personai ir iespēja:
1.     tiešsaistē saņemt kadastra informāciju (elektroniski bez paraksta vai elektroniski ar eZīmogu) uzreiz pēc pakalpojuma apmaksas.
Svarīgi! E-pakalpojuma saņēmējam nav pieejamas tās izmaiņas, kas Kadastra teksta datos ir veiktas e-pakalpojuma izpildes dienā. Šīs izmaiņas e-pakalpojuma saņēmējam būs pieejamas nākamajā dienā.

2. pasūtīt kadastra informācijas sagatavošanu papīra dokumentu veidā (ar parakstu), norādot vēlamo dokumenta saņemšanas veidu (sk. sadaļu „Pakalpojuma saņemšana”).
Ja vēlaties izmantot citu pakalpojuma pieprasīšanas veidu, tad pakalpojuma pieprasīšanai Jums jāizpilda iesnieguma veidlapa, kurā jānorāda kadastra objekts par kuru vēlaties saņemt pakalpojumu un informācijas veids, kādu vēlaties saņemt, kā arī informācija par pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavotās informācijas saņemšanas veidu un vietu.

Šādos gadījumos papildus tiek piemērota maksa:
- par dokumenta apliecināšanu, saņemot to papīra formā;
- par apkalpošanu klātienē, izvēloties saņemt dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā vai pa pastu.
- par dokumentu sagatavošanu nosūtīšanai pa pastu, ka arī par dokumentu nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem, izvēloties saņemt dokumentu pa pastu.

Papildus maksa netiek piemērota, izvēloties informāciju saņemt dokumentu elektroniskā veidā bez paraksta vai ar eZīmogu portāla kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”.


Neizmantojot portālā kadastrs.lv e-pakalpojumu, pieteikumu tipveida kadastra informācijas saņemšanai var iesniegt:
- nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), uz jebkura klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.
- klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu.
- pa pastu, nosūtot iesniegumu pakalpojuma saņemšanai uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi.

Šādos gadījumos papildus tiek piemērota maksa:
- par dokumenta apliecināšanu, saņemot to papīra formā;
- par elektroniskā pakalpojuma pasūtīšanu un saņemšanu klātienē;
- par dokumentu sagatavošanu nosūtīšanai pa pastu, ka arī par dokumentu nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem, izvēloties saņemt dokumentu pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Tipveida informācija
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis