Ziņojums par arodslimības gadījumu
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Ziņojumā tiek ietverta informācija par personu, kurai ir apstiprināta arodslimība, darba vides riska faktori, kas izraisījuši arodslimību, pamatdiagnoze un arodārstu ieteikumi. Ziņojums Iestādei tiek sniegts ar mērķi apkopot statistiku par pirmreizēji apstiprinātajiem arodslimniekiem, kā arī, lai Iestāde darba devējam, pie kura strādā pirmreizēji apstiprinātais arodslimnieks, varētu paziņot par tiem darba vides riska faktoriem, kas izraisījuši konkrētā nodarbinātā arodslimību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas personas - ārstniecības iestāžu darbinieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņēmējs apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk E-pakalpojuma izpildi, apstiprinot E-pakalpojuma lietošanas nosacījumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Ziņojums par arodslimības gadījumu
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA