Darba Inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski saņemt reģionālas VDI izmeklētā nelaimes gadījuma izmeklēšanas aktu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas personas, kas pārstāv juridisku personu (darba devēju);
Fiziskas personas, kas pārstāv fizisku personu (darba devēju).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Atbildes saņemšanas termiņš ir līdz 30 dienām.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņēmējs apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk E-pakalpojuma izpildi, apstiprinot E-pakalpojuma lietošanas nosacījumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA