Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju darba devējam sniegt atbildi par novērstajiem pārkāpumiem, kas tika norādīti Darba inspekcijas amatpersonu izdotajos administratīvajos aktos (rīkojumos).
Paziņojumu vai iesniegt izmantojot e-pakalpojumu, pastu vai iesniegt dokumentus klātienē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Fiziskas personas, kas pārstāv juridisku personu (darba devēju);
• Fiziskas personas, kas pārstāv fizisku personu (darba devēju).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Cita informācija
Dokumentu iesniegšana
Izmantojot e-pakalpojumu:
Darba devējs vai pilnvarotā persona apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk e-pakalpojuma izpildi, apstiprinot e-pakalpojuma lietošanas nosacījumus, aizpilda e-pakalpojumu, un iesniedz Darba inspekcijai.

Iesniedzot pastā:
Darba devējs nosūta sagatavoto vēstuli ar paziņojumu uz Darba inspekcijas amatpersonas, kas izdeva administratīvo aktu (rīkojumu) struktūrvienību.

Iesniedzot klātienē:
Darba devējs ierodas Darba inspekcijas amatpersonas, kas izdeva administratīvo aktu (rīkojumu) struktūrvienībā norādītajā klientu apkalpošanas laikā, un aizpilda veidlapu uz vietas, un tur pat to iesniedz.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Darba inspekcijas konsultāciju centrs Rīgā
Kurzemes RVDI - Saldus birojs
Kurzemes RVDI - Ventspils sektors
Kurzemes RVDI centrs Liepājā
Kurzemes RVDI konsultācijas Talsos
Parādīt visus...