Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu (rīkojumu) saņemšana
Izvēlētā organizācija: Valsts darba inspekcija
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina darba devējiem saņemt rīkojumu par VDI amatpersonu konstatētajiem pārkāpumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Fiziskas personas, kas pārstāv juridisku personu (darba devēju);
• Fiziskas personas, kas pārstāv fizisku personu (darba devēju).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
Ja rīkojums tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā veidā, uzskatāms, ka darba devējs to ir saņēmis 7 dienā pēc dokumenta nodošanas pastā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Izdoto rīkojumu var pārsūdzēt VDI direktoram viena mēneša laikā no tā saņemšanas brīža.
Atgādinājums
Parasti Jums nebūs jāveic īpašs pieprasījums lai saņemtu šo aktu, jo tas, pa kādu informācijas kanālu Jūs to saņemsiet bieži tiks atrunāts apsekojuma laikā.
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Valsts darba inspekcijas likums
(Saeima; likumi; 2008.07.10.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Vispārēji nodarbinātības jautājumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts darba inspekcija
Kontaktinformācija: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.02.04.