Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts elektroniska iesnieguma iesniegšanai Iestādes direktoram ar mērķi apstrīdēt darba inspektora vai citas Iestādes amatpersonas pieņemtu lēmumu, administratīvo aktu vai faktisko rīcību. (piemēram, lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, rīkojumu, aktu par nelaimes gadījumu darbā, lēmumu par objekta darbības apturēšanu, atbildi uz iesniegumu, inspektora veikto rīcību konkrētā situācijā utt.), kā arī Iestādes direktora tāda lēmuma saņemšanai, kurā izvērtēta inspektora rīcība, neapmeklējot Iestādes direktoru klātienē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Fiziskas personas, kas pārstāv juridisku personu (darba devēju);
• Fiziskas personas, kas pārstāv fizisku personu (darba devēju).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Atbildes sniegšanas termiņš ir līdz 1 mēnesim.  Termiņš var tikt pagarināts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64 panta 2. punktu, par to rakstveidā informājot iesniedzēju.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņēmējs apliecina savu identitāti reģistrējoties Portālā, ar tur pieejamajiem autentifikācijas līdzekļiem, un uzsāk E-pakalpojuma izpildi, apstiprinot E-pakalpojuma lietošanas nosacījumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA