Nodokļu parādnieku reģistrs
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” VID ir noteikts pienākums, sākot ar 2013.gada 1.aprīli, nodrošināt informācijas pieejamību par tiem nodokļu maksātājiem, kuriem VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmo un 1.3daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos.
VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāze ir izveidota ar mērķi samazināt laika un finanšu resursus gan nodokļu maksātājiem, kas nepieciešami, lai VID pieprasītu un saņemtu izziņu par norēķiniem ar budžetu, gan nodokļu administrācijai, sagatavojot pieprasītās izziņas.
Turklāt nodokļu maksātājiem minētās sistēmas izveidošana ļauj ērtā veidā sekot līdzi savu nodokļu nomaksas stāvoklim, kā arī sniedz priekšstatu par darījuma partnera ekonomisko situāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VID mājas lapā www.vid.gov.lv izvēlas sadaļu "VID publiskojamo datu bāze" un sadaļu "Nodokļu parādnieki".
Lai saņemtu informāciju par nodokļu (nodevu) parādu esamību vai neesamību, nepieciešams ievadīt precīzus informācijas atlases kritērijus:
•juridiskai personai - nodokļu maksātāja nosaukums un reģistrācijas kods (jābūt precīzi ievadītiem abiem kritērijiem);
•fiziskai personai – nodokļa maksātāja vārds, uzvārds, reģistrācijas kods.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze