Fizisko personu, kuras veic saimniecisko darbību, reģistrs
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Publiski pieejamajā fizisko personu, kuras veic saimniecisko darbību, datubāzē (reģistrā) ir iekļauta informācija par:
- fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas;
- patentmaksas maksātājiem;
- fiziskām personām, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu.
Publiski pieejamajā fizisko personu, kas veic saimniecisko darbību, datubāzē (reģistrā) ienākuma izmaksātājs var pārliecināties par to, vai darījuma partneris (fiziskā persona) ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, neprasot to apliecināt pašam darījuma partnerim, kā arī reģistrā iegūto informāciju var izmantot, veicot pareizu iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinu un nomaksu valsts budžetā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VID mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļā "VID publiskojamo datu bāze", izvēlas sadaļu "Saimnieciskās darbības veicēji". Ievadot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu (minētie kritēriji pie datu atlases ievadāmi precīzi), var saņemt šādu informāciju:
1) datums, kad persona reģistrēta VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicēja vai izslēgta no minētā reģistra;
2) patentmaksas maksātāja patentmaksas piemērošanas periods (patentmaksas maksājuma termiņu);
3) datums, kad VID apstiprināts tās personas saimnieciskās darbības paziņojums, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicēja, bet ir paziņojusi VID par saimnieciskās darbības veikšanu, vai saimnieciskās darbības izbeigšanas datums, ko minētā persona paziņojusi VID.
Vienlaikus minētajā datu bāzē (reģistrā) ir pieejama informācija par fiziskās personas saimnieciskās darbības apturēšanas datumu un saimnieciskās darbības atjaunošanas datumu.
Informācija par fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas vai patentmaksas maksātājas vai kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var nereģistrēties VID kā saimnieciskās darbības veicējas un ir paziņojušas VID par saimnieciskās darbības veikšanu, ir pieejama normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksātāju pienākumu izpildes nodrošināšanai, saimnieciskās darbības vides drošības, godīgas konkurences un labprātīgas nodokļu (nodevu) saistību izpildes veicināšanai. Minētajā datu bāzē iegūtās informācijas izmantošana citiem mērķiem nav pieļaujama, tādējādi datu bāzes informācijas ieguvējs uzņemas saistības, ka iegūtā informācija tiks izmantota tikai likumā noteiktiem mērķiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze