Preču zīmes nodošana citai personai
Izvēlētā organizācija: LR PATENTU VALDE
Īss apraksts:
Preču zīmes īpašniekam ir tiesības nodot savu preču zīmi citai personai. Preču zīmes nodošanas līgums attiecībā pret trešajām personām stājas spēkā dienā, kad ziņas par to publicētas Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska) – reģistrācijas īpašniece vai pieteicēja, vai persona, kas ieguvusi īpašumtiesības.
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst Likuma prasībām un ir veikta maksa par pakalpojumu, īpašnieka maiņas procedūras vidējais ilgums ir piecas darba dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja pieteicējs vai cits Patentu valdes lēmuma adresāts nepiekrīt Patentu valdes pieņemtajam lēmumam, viņš ir tiesīgs iesniegt apelācijas iesniegumu saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumu
Atgādinājums
Kamēr īpašnieka maiņa nav ierakstīta Reģistrā, tiesību pārņēmējs (jaunais preču zīmes īpašnieks) nevar izmantot tiesības, kas izriet no preču zīmes reģistrācijas,
Brīdinājums
Prasību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā par preču zīmes nodošanas līguma atzīšanu par spēkā neesošu var celt jebkura persona.
Normatīvie akti
Komerclikums
(Saeima; likumi; 2002.01.01.)
Civilprocesa likums
(Saeima; likumi; 1999.03.01.)
Komercķīlas likums
(Saeima; likumi; 1999.03.01.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 228; 2005.04.09.)
Maksātnespējas likums
(Saeima; likumi; 2010.11.01.)
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 723; 2016.01.01.)
Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 732; 2016.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LR PATENTU VALDE
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.08.06.