Izziņas vai izraksta sagatavošana no valsts preču zīmju vai dizainparaugu reģistra
Izvēlētā organizācija: LR PATENTU VALDE
Īss apraksts:
Sagatavojam un izsniedzam izziņas vai izrakstus no valsts preču zīmju reģistra vai dizainparaugu valsts reģistra par rūpnieciskā īpašuma tiesību objektu aktuālo statusu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē. Maksimālais izpildes termiņš mēneša laikā saskaņā ar Iesniegumu likuma 5.panta 3.daļu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, jāiesniedz fiziskas vai juridiskas personas iesniegums un jāuzrāda pakalpojuma samaksas dokuments. Uzziņu, izmantojot tālruni, elektronisko pastu, faksu vai pastu, var pieprasīt jebkurš interesents.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Telefons +371 67226628
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Intelektuālā īpašuma informācijas centrs
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki