Atļauja paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai un nereģistrēto veterināro zāļu izplatīšanai Latvijā
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Veterinārās zāles, kuras Latvijā ir reģistrētas nacionālajā reģistrācijas procedūrā, savstarpējā atzīšanas procedūrā vai decentralizētajā procedūrā un kuras Latvijā no citas dalībvalsts (kur šīs veterinārās zāles ir reģistrētas) ieved persona, kas nav šo veterināro zāļu ražotājs, reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) vai viņa pilnvarots pārstāvis jeb paralēlais importētājs, ir paralēli importētās veterinārās zāles. Veterināro zāļu paralēlā importēšana ir atļauta, ja paralēlais importētājs ir saņēmis Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai Latvijas Republikā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija