Izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā
Izvēlētā organizācija: PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniedzējs/ reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz atbilstoši noformētu iesniegumu ar nepieciešamo dokumentāciju. PVD veic iesniegtās dokumentācijas ekspertīzi un pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu/neveikšanu, par ko informē iesniedzēju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš atkarīgs no veicamo izmaiņu tipa. IA tipa izmaiņu iesnieguma ekspertīze ilgst 14 dienas, IB tipa izmaiņu iesnieguma ekspertīze -30 dienas, II tipa izmaiņu iesnieguma ekspertīze -60 vai 90 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz atbilstoši noformētu iesniegumu ar nepieciešamo dokumentāciju, PVD noteiktā laika perioda ietvaros veic iesniegtās dokumentācijas ekspertīzi un pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu/neveikšanu, par ko informē iesniedzēju.
Pievieno dokumentus, kuros iekļauta administratīvā informācija, un zinātnisko dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu reģistrējamo veterināro zāļu drošumu, efektivitāti un kvalitāti atbilstoši 18.07.2006. MK noteikumu Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība" 2. pielikumā (attiecībā uz neimunoloģiskajām veterinārajām zālēm), 3. pielikumā (attiecībā uz imunoloģiskajām veterinārajām zālēm), 3.1. vai 3.2. pielikumā minētajām prasībām.  

Ja veterināro zāļu reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) veic izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā atbilstoši kārtībai, kas noteikta normatīvajos aktos par veterināro zāļu reģistrēšanu, 12 mēnešus no dienas, kad pieņemts lēmums par izmaiņu apstiprināšanu veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā, reģistrācijas apliecības īpašnieks (turētājs) ir tiesīgs izplatīt krājumā esošās veterinārās zāles, kurām nav ieviestas apstiprinātās izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā. Minētais nosacījums attiecas uz šo zāļu vairumtirdzniecību.

Pēc 12 mēnešu termiņa beigām atlikušo zāļu krājumu, kas ir bez apstiprinātām izmaiņām, var izplatīt tikai veterinārās aptiekas, aptiekas, veterinārmedicīniskās aprūpes komersanti un praktizējoši veterinārārsti līdz atlikušo zāļu krājuma beigām, bet ne ilgāk par norādītā zāļu derīguma termiņa beigām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vzr@pvd.gov.lv
Pasts PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67084618
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vzr@pvd.gov.lv
Pasts PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67084618
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki