Izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā
Izvēlētā organizācija: PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniedzējs/ reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz atbilstoši noformētu iesniegumu ar nepieciešamo dokumentāciju. PVD veic iesniegtās dokumentācijas ekspertīzi un pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu/neveikšanu, par ko informē iesniedzēju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš atkarīgs no veicamo izmaiņu tipa. IA tipa izmaiņu iesnieguma ekspertīze ilgst 14 dienas, IB tipa izmaiņu iesnieguma ekspertīze -30 dienas, II tipa izmaiņu iesnieguma ekspertīze -60 vai 90 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments