Izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā
Izvēlētā organizācija: PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniedzējs/ reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz atbilstoši noformētu iesniegumu ar nepieciešamo dokumentāciju. PVD veic iesniegtās dokumentācijas ekspertīzi un pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu/neveikšanu, par ko informē iesniedzēju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš atkarīgs no veicamo izmaiņu tipa. IA tipa izmaiņu iesnieguma ekspertīze ilgst 14 dienas, IB tipa izmaiņu iesnieguma ekspertīze -30 dienas, II tipa izmaiņu iesnieguma ekspertīze -60 vai 90 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
30 dienu laikā Zemkopības ministrijai.
Atgādinājums
Iesniedzot iesniegumu tam jābūt pievienotam maksājuma apliecinošam dokumentam par pakalpojumu. Veterināro zāļu marķējuma maketiem jābūt apstiprinātiem PVD pirms šo zāļu izplatīšanas Latvijā.
Brīdinājums
Farmācijas likuma 17. panta pirmā daļa noteic, ka Latvijā atļauts izplatīt tikai Latvijas Republikā reģistrētās un Latvijas zāļu reģistrā vai Latvijas veterināro zāļu reģistrā iekļautās zāles.
Normatīvie akti
Farmācijas likums
(Saeima; likumi; 1997.05.08.)
Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 600; 2006.08.11.)
Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 326; 2016.06.15.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.12.08.