Veterināro zāļu pārreģistrācija
Izvēlētā organizācija: PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Īss apraksts:
Veterināro zāļu reģistrācijas apliecību pēc pieciem gadiem pārreģistrē, pamatojoties uz riska un ieguvuma attiecības atkārtotu izvērtējumu. Reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniegumu un tam pievienotu konsolidētu sarakstu, kurā norādīti dokumenti, kas iesniegti par veterināro zāļu kvalitāti, drošumu un efektivitāti, un visi grozījumi, kas ieviesti kopš reģistrācijas apliecības sākotnējās izsniegšanas. Reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) iesniegumu un konsolidēto sarakstu iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām. Reģistrācijas apliecība pēc pārreģistrēšanas ir derīga neierobežotu laiku, izņemot gadījumus, ja Pārtikas un veterinārais dienests, pamatojoties uz veterināro zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības sistēmas rezultātiem, nosaka vienu papildu pārreģistrāciju pēc pieciem gadiem.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
30 laikā Zemkopības ministrijai.
Atgādinājums
Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām. Iesniedzot iesniegumu tam jābūt pievienotam maksājuma apliecinošam dokumentam par pakalpojumu.
Brīdinājums
Farmācijas likuma 17. panta pirmā daļa noteic, ka Latvijā atļauts izplatīt tikai Latvijas Republikā reģistrētās un Latvijas zāļu reģistrā vai Latvijas veterināro zāļu reģistrā iekļautās zāles.
Normatīvie akti
Farmācijas likums
(Saeima; likumi; 1997.05.08.)
Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 600; 2006.08.11.)
Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 326; 2016.06.15.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.12.08.