Veterināro zāļu reģistrācija
Izvēlētā organizācija: PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS
Īss apraksts:
Lai reģistrētu veterinārās zāles, iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz atbilstoši noformētu iesniegumu un visu nepieciešamo dokumentāciju. PVD veic iesniegtās dokumentācijas ekspertīzi un pieņem lēmumu par veterināro zāļu reģistrāciju, par ko informē iesniedzēju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
210
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzējs/reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz atbilstoši noformētu iesniegumu ar nepieciešamo dokumentāciju, PVD noteiktā laika perioda ietvaros veic iesniegtās dokumentācijas ekspertīzi un pieņem lēmumu par veterināro zāļu reģistrāciju, par ko informē iesniedzēju.
- Iesnieguma iesniedzējs reģistrācijas iesniegumam pievieno dokumentus, kuros iekļauta administratīvā informācija, un zinātnisko dokumentāciju, kas nepieciešama, lai pierādītu reģistrējamo veterināro zāļu drošumu, efektivitāti un kvalitāti atbilstoši 18.07.2006. MK noteikumu Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība" 2. pielikumā (attiecībā uz neimunoloģiskajām veterinārajām zālēm), 3. pielikumā (attiecībā uz imunoloģiskajām veterinārajām zālēm), 3.1. vai 3.2. pielikumā minētajām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vzr@pvd.gov.lv
Pasts PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67084618
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vzr@pvd.gov.lv
Pasts PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67084618
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki