Dokumentu par personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gada 1.janvārim iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums paredz pieņemt no personām dokumentus apdrošināšanas periodu pierādīšanai un, pamatojoties uz tiem, uzkrāt VSAA datu bāzē informāciju par personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gada 1.janvārim, kas nepieciešams kopējā apdrošināšanas stāža aprēķināšanai, lai noteiktu tiesības uz  pensiju vai  bezdarbnieka pabalstu.
Pēc datu ievadīšanas vēsturiskajā datu bāzē dokumentu oriģināli un sagatavotā izziņa par reģistrēto apdrošināšanas stāžu  tiek nosūtīti klientam ierakstīta sūtījuma veidā.

Pakalpojuma rezultāts ir izziņa „Par VSAA reģistrēto darba stāžu”.

Persona var pārbaudīt VSAA rīcībā esošo informāciju par sevi klātienē VSAA nodaļās vai izmantojot elektronisko pakalpojumu „Informācija par reģistrēto darba stāžu.”, pieprasīt labot, papildināt VSAA rīcībā esošos datus vai pieprasīt paskaidrojumus par tiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kurai ir darba un tam pielīdzinātie periodi līdz 1996.gada 1.janvārim
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saņemto dokumentu informācijas ievadi VSAA veic 30 darba dienās no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pierādītu darba stāžu  personai ir jāiesniedz
- iesniegums
- dokumenti, kas apliecina darba un tam pielīdzinātos periodus līdz.1996.gada 1.janvārim:
darba grāmatiņa,
kolhoznieka darba grāmatiņa,
atestāts par vidējo izglītību – ja mācības bija turpinātas pēc vidējās izglītības iegūšanas citā vidējā vai profesionālajā mācību iestādē,
diploms - par augstāko vai vidējo speciālo izglītību,
karaklausības apliecība,
bērnu dzimšanas apliecības,
arhīva izziņa vai darba devēja izziņa – ja darba grāmatiņā nav iekļauta visa nepieciešamā informācija par darba periodiem,
uzvārda maiņu apliecinoši dokumenti – ja iepriekš minētajos dokumentos dažādi uzvārdi
un citi iespējamie dokumenti.
Jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiesniedz to kopijas.
Dokumentus var iesniegt persona pati  vai ar citas personas starpniecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...