Pārmaiņu reģistrācija novietnes datos
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Pārmaiņu reģistrāciju novietnes datos atbilstoši ganāmpulka īpašnieka vai novietnes turētāja norādītajai informācijai.  Ja dati ir  iesniegti elektroniska dokumenta vai papīra formā, Datu centrs triju dienu laikā un  pēc  maksājuma  saņemšanas LDC kontā reģistrē  informāciju  elektroniskajā datubāzē.
Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšanu  Novietņu reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem.  
Turētāja mainās gadījumā Novietnes kartītei jāpievieno iesniegums  ar iepriekšējā turētāja piekrišanu! Maksa netiek piemērota, ja reģistrētā novietne tiek likvidēta
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, vai viņu pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Tikai pēc  Novietnes kartītes un maksājuma saņemšanas iestādes kontā  tiek veiktas izmaiņas Novietņu reģistrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aizpildīta   Novietnes kartīte par izmaiņām novietnes datos;
Maksājumu apliecinošs dokuments.
Turētāja mainās gadījumā Novietnes kartītei jāpievieno iesniegums  ar iepriekšējā turētāja piekrišanu!
Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšanu  Novietņu reģistrā var paziņot elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšana Novietņu reģistrā
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss: 67027006
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Dzīvnieku novietnes datu izmaiņu reģistrēšana Novietņu reģistrā
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss: 67027006
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki