Saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu aprites uzņēmuma reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Visi saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumi ir pakļauti PVD uzraudzībai. Lai uzņēmums nonāktu PVD uzraudzībā, tam jāreģistrējas PVD.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Mēneša laikā Zemkopības ministrijai.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Uzņēmums, kurš veic jebkuras darbības (ražošana, pārstrāde, izplatīšana) ar materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā iesniegumu reģistrācijai. PVD piecu darba dienu laikā reģistrē uzņēmumu.
Brīdinājums
Administratīvais sods fiziskajām personām vai valdes loceklim no 280 līdz 700 euro, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas un atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.
Normatīvie akti
Pārtikas aprites uzraudzības likums
(Saeima; likumi; 1998.03.20.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.25.