Atļaujas saņemšana zooloģiskā dārza izveidošanai un zooloģiskā dārza reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Šādu Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju nepieciešams saņemt zooloģiskā dārza izveidei un darbībai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums ir bezmaksas.
Personai jāiesniedz:
- iesniegums, kurā norādīta Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumu Nr.1033 "Prasības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai zooloģiskajā dārzā un prasības zooloģiskā dārza izveidošanai un reģistrācijai" 4.punktā noteiktā informācija;
- dzīvnieku legālu izcelsmi apliecinoši dokumenti.
Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja iesniegumā sniegtā informācija ir nepilnīga, pārvalde 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas par to rakstiski informē iesniedzēju, norādot termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai.

Pirms atļaujas izdošanas pārvalde veic zooloģiskā dārza pārbaudi.
Ja zooloģiskais dārzs atbilst tā izveidošanas nosacījumiem, pārvalde izdod atļauju.

Pārvalde atsaka izdot atļauju šādos gadījumos:
1) zooloģiskais dārzs neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem zooloģiskā dārza izveidošanas kritērijiem;
2) iesniegumā norādītie plānotie zooloģiskā dārza pasākumi neatbilst vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: