Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA
Īss apraksts:
Fiziskai personai un juridiskai personai ir iespēja pieprasīt un saņemt statistiskos datus par reģistrētajiem civilstāvokļa aktu reģistriem Latvijā, t.i, reģistrētajiem dzimšanas un miršanas faktiem, reģistrētajām laulībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pieprasījums tiek izpildīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Statistika ir datu kopums par kādu parādību vai procesu. Statistiskie dati var būt gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Kvantitatīvie dati ir saistīti ar daudzumu, bet kvalitatīvie dati — ar apzīmējumiem, nosaukumiem, kategorijām un citām līdzīgām lietām.
Brīdinājums
Pieprasījumā jānorāda nepieciešamo datu izmantošanas mērķis.
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA
Kontaktinformācija: Rīga, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.09.14.