Izziņa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Izziņu par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai izsniedz personai, kura ieguvusi to darījuma vai mantojuma rezultātā.
Saņemot apstiprinātu izziņu par īpašuma tiesībām uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, persona tiekt atzīta par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas īpašnieku un var rīkoties ar to kā ar patstāvīgu nekustamo īpašumu.
Pakalpojuma rezultātā Kadastra informācijas sistēmā aktualizē datus par kadastra subjektu pēc darījuma veikšanas ar dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanai vai mantojuma saņemšanai. Personai izsniedz īpašumu tiesību apliecinošu dokumentu - izziņu par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

Ja dzīvojamās mājas privatizācija ir uzsākta, bet persona  nav noslēgusi pirkuma līgumu paziņojumā par pirkuma līguma slēgšanu norādītajā termiņā, pēc 2013.gada 15.marta jebkādi darījumi ar dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, ir aizliegti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
- persona, kas dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu ir ieguvusi darījuma vai mantojuma rezultātā;
- iepriekšminēto personu pilnvarotās personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Hipersaite