Informācija par personai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastra subjektam ir tiesības reizi kalendārajā gadā pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālos kadastra datus par visiem saviem nekustamajiem īpašumiem vienlaikus.

Ja uz personas vārda Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti kadastra objekti, Valsts zemes dienests (turpmāk - VZD) pakalpojuma ietvaros sagatavo informāciju ar aktuālajiem Kadastra informācijas sistēmas datiem normatīvajos aktos noteiktā apjomā, kas satur teksta datus par personai piederošiem nekustamajiem īpašumiem un būvēm, kas neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā.

Personai ir iespēja saņemt telpiskos datus (kadastra kartes apgabala kopiju) par zemes vienībām, zemes vienības daļām, būvēm, kuras neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā un būvēm, kuras ir:  
–  iekļautas nekustamā īpašuma sastāvā;
–  dzīvokļa īpašumam piesaistītais kopīpašuma objekts.

Personai, kura Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā kadastra subjekts, ir tiesības rakstveidā pieprasīt un reizi kalendārajā gadā bez maksas saņemt informāciju, ka tai Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti nekustamie īpašumi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Kadastra subjekts, tai skaitā, katrs no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem - var pieprasīt informāciju par visiem saviem nekustamajiem īpašumiem vienlaikus.
Pārējās personas - var pieprasīt informāciju, ka uz personas vārda Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti īpašumi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Hipersaite
- Kā izlasīt dokumentu, kas aizsargāts ar paroli
Nepieciešams pakalpojuma solī:
4