Iesniegumu izskatīšana
Izvēlētā organizācija: PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRS
Īss apraksts:
Patērētāju iesniegumu un sūdzību izskatīšana šādos jautājumos:
1) patērētāju tiesības un strīdi, kas saistīti ar preču vai pakalpojumu iegādi;
2) līgumslēdzēju tiesiskās vienlīdzības principa neievērošana (netaisnīgi līguma noteikumi), t.sk.: kompleksa tūrisma pakalpojuma līgumos; patērētāja kreditēšanas un finanšu pakalpojumu sniegšanas
līgumos; apdrošināšanas līgumos; distances līgumos; būvniecības pakalpojumu līgumos; apsaimniekošanas līgumos; elektronisko sakaru pakalpojumu līgumos (internets, televīzija...); nekustamā īpašuma pirkuma līgumos.
3) nepārtikas preču un pakalpojumu drošuma un atbilstības prasības;
4) mērīšanas līdzekļu valsts metroloģiskās prasības;
5) bīstamo iekārtu prasības;
6) negodīga komercprakse, e-komercija un reklāma;
7) ja PTAC sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu, tad strīdu var risināt Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja vien attiecīgajā jomā ir iespējams tādu sasaukt.

COFOG kods 04.1.1.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
PTAC atbildi patērētājam sniedz viena mēneša laikā no iesnieguma vai sūdzības saņemšanas dienas, nepieciešamības gadījumā iesnieguma vai sūdzības izskatīšanas termiņu var pagarināt līdz vienam gadam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Patērētāju tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1999.04.15.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS CENTRS
Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.06.29.