Iesnieguma iesniegšana Patērētāju tiesību aizsardzības centrā
Izvēlētā organizācija: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Īss apraksts:
Ja patērētājs ir iegādājies līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai saņēmis līguma noteikumiem neatbilstošu pakalpojumu, kā arī, ja pasūtītā prece netiek piegādāta vai pakalpojums netiek sniegts noteiktajā termiņā, un radušos situāciju nav izdevies atrisināt arī pēc rakstveida iesnieguma iesniegšanas pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, kā arī, gadījumos, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nenodrošina atteikuma tiesības, tad palīdzības saņemšanai strīda risināšanai patērētājs var vērsties  Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), iesniedzot rakstveida iesniegumu (sūdzību) (turpmāk – Iesniegums).
Vienlaikus PTAC arī sniedz palīdzību gaisa pasažieriem un pasažieriem, kas ceļo pa jūru.


COFOG kods 04.1.1.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja Iesnieguma izskatīšanu nav iespējams pabeigt mēneša laikā no tā saņemšanas dienas un atbildes sniegšanai nepieciešams veikt papildu darbības, PTAC šīs darbības veic četru mēnešu laikā, un ne vēlāk kā mēneša laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas informē patērētāju par veiktajām darbībām un Iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarinājumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Patērētāju tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1999.04.15.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.02.