Izziņa no Iedzīvotāju reģistra par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas dome
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Daugavpilī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, kā arī Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību saņēmusi persona, tās pilnvarotais vai likumiskais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Daugavpils pilsētas dome
Atgādinājums
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 1998.09.24.)
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
(Saeima; likumi; 2003.07.01.)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 130; 2011.02.23.)
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679
(EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME; noteikumi; 679; 2016.05.04.)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 132; 2018.07.05.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Daugavpils pilsētas dome
Kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.26.