Atļaujas saņemšana Latvijas dabai neraksturīgo savvaļas sugu ieviešanai (introdukcijai) vai populācijas atjaunošanai dabā (reintrodukcijai)
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Šādu Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju nepieciešams saņemt, lai Latvijas dabā ieviestu jaunas savvaļas sugas (introdukcija) vai atjaunotu izzudušas populācijas (reintrodukcija).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Viena mēneša laikā, iesniedzot Vides pārraudzības valsts birojā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Dabas aizsardzības pārvalde
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: +371 67509545
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.15.