Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pakalpojumu var izmantot šādos gadījumos:
1. persona vēlas īrēt pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu (dažādās dzīves situācijās, ieguvums – stabila un pastāvīga dzīvesvieta, noteikts īres un pamatpakalpojumu ikmēneša maksājums, īres līguma pagarināšana, ja tiek izpildīti visi īres līguma nosacījumi);
2. persona vēlas īrēt sociālo dzīvojamo telpu (dažādās dzīves situācijās, kad dzīvojamā telpa nepieciešama steidzamākos gadījumos konkrētām personu grupām, ieguvums – stabila, īslaicīga dzīvesvieta ar salīdzinoši zemākiem maksājumiem līdz pastāvīgas dzīvesvietas iegūšanai);
3. persona vēlas veikt dzīvokļa apmaiņu (situācijās, kad personai (ģimenei) nepieciešama lielāks, mazāks, labiekārtotāks, mazāk labiekārtots dzīvoklis, ieguvums – iegūt dzīvokli atbilstoši ģimenes locekļu skaitam, prasībām un ienākumiem);
4. personai nepieciešama pagaidu dzīvojamā telpa (dažādos dzīves gadījumos, kad dzīvoklis nepieciešams steidzami līdz pastāvīgas dzīvesvietas iegūšanai);
5. speciālista nodrošināšana ar dzīvojamo telpu (situācijās, kad pašvaldības noteiktās nozares (atbalstāmās jomas) speciālistam nepieciešama pastāvīga dzīvesvieta).
Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, ir jāvēršas Alūksnes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē, aizpildot iesnieguma veidlapu, kurā jānorāda konkrētais palīdzības veids (viens no pieciem pakalpojuma aprakstā minētajiem), tam pievienojot nepieciešamos dokumentus atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai papildu dokumentus pēc personas ieskatiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumā norādītajai izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese